Klachtenregeling

In overeenstemming met deze wet geven wij onze klanten de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken

Klachtenregeling

De klachtenregeling van Handle with Care is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In overeenstemming met deze wet geven wij onze klanten de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken. Deze klachten nemen wij mee om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Een klacht

Bent u niet tevreden over de zorg en diensten die u van Handle with Care ontvangt, over de wijze waarop u wordt benaderd of over de informatie die u van ons krijgt? Dan kunt u, (of een wettelijke vertegenwoordiger of natuurlijk persoon die door u is gemachtigd), mondeling of schriftelijk een klacht indienen.

Werkwijze

U kunt ervoor kiezen om:

  • De klacht direct in te dienen bij Handle with Care. Hierbij wordt, indien mogelijk en nodig, een passende oplossing aangeboden. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht voorgelegd aan de manager zorg. Desgewenst wordt om verheldering van de klacht gevraagd.
  • Wanneer Handle with Care de klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen, zal deze worden ingediend bij de klachtencommissie van BO Geboortezorg. Deze commissie weegt af of ze de klacht direct in behandeling neemt, of een verzoek van de cliënt tot bemiddeling aanvaardt.
  • Bij ontvangst van uw klacht zal Handle with Care binnen een week contact met u opnemen en u op de hoogte brengen van de verdere afhandeling van uw klacht.